Cảnh báo lừa đảo Tao không bao giờ kêu gọi donate, bọn mày cận thận kẻo bị lừa

Chu Du

Đầu Buồi
Bọn mày vào xamvn sinh hoạt là đã donate cho xamvn rồi, tao từ thuở lập quốc chưa bao giờ làm trò mèo đó. {confuse}
Còn nếu cần tiền duy trì xamvn, tao sẽ bán qc, hoặc trấn lột, tống tiền bọn lừa đảo....

Kinh tế toàn cầu đang suy thoái, Việt Nam cũng ko nằm ngoài vùng vận động đó, bọn mày nên dành dụm tiền để nuôi vợ nuôi con, hoặc tiết kiệm cho tương lai, đừng donate cho bọn lừa đảo đi đá 4 {lol}
.
 
Bên trên
Tắt QC