Kiến thức Làm thế nào mà UBCK biết được cá nhân thao túng chứng khoán?

The God

Yếu sinh lý
Các huynh đài chuyên về CK và IT cho hỏi chút: Nhiều vụ thao túng chứng khoán bị UBCK phát hiện thời gian qua. Có những đối tượng sử dụng hàng trăm tài khoản với nhiều người ngồi giao dịch ở nhiều nơi. Vậy làm thế nào mà UBCK lại phát hiện được những đối tượng đó là thao túng chứng khoán?
APS, FLC, TGG, FIR ...
 

Imaking

Tao là gay
Các huynh đài chuyên về CK và IT cho hỏi chút: Nhiều vụ thao túng chứng khoán bị UBCK phát hiện thời gian qua. Có những đối tượng sử dụng hàng trăm tài khoản với nhiều người ngồi giao dịch ở nhiều nơi. Vậy làm thế nào mà UBCK lại phát hiện được những đối tượng đó là thao túng chứng khoán?
APS, FLC, TGG, FIR ...
Sao nhà cái nó biết bọn nó đánh đối, cân kèo để bào tiền hoàn trả nhỉ?
 

CDB93

Tao là gay
M cứ nghe cn bảo tao biết nhiều lắm , biết cả nó thao túng ntn . Nhưng đến lúc vỡ ra thì mới biết bị lùa ntn :)) . Nó giao dịch nội gián thì người nhà tưởng có thông tin tay trong còn bị dập te tua chứ ns gì đến khách làng chơi . M hiểu trường hợp FLC có biết nó thao túng từ bao giờ k , m đến giờ mới bị bắt
 

22011990

Yếu sinh lý
Muốn thao túng cũng phải tay to chứ lom dom chỉ tổ làm mồi cho cá mập .
 
Bên trên
Tắt QC