Thằng nào var e này ở ngã tư sở chưa

Bên trên
Tắt QC